БУЛГАН АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 • .

 • 2018-11-25

 • 1

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны төсвийн төслийг боловсруулан Төсвийн тухай хуулийн 8.5.1 дэх заалтын дагуу аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өргөн мэдүүлсэн төсвийн төслийг танилцуулж байна.

БУЛГАН АЙМГИЙН 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 • .

 • 2017-12-06

 • 1576

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны төсвийн төслийг боловсруулан дэлгэрэнгүй . .

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны төсвийн төсөл

 • .

 • 2017-09-13

 • 3

2017 оны төсвийн төсөл

 • .

 • 2017-04-07

 • 1
Хуудас:  1  (нийт 4 мэдээ )

Булган 80-н жил