Хууль эрхзүй

А/97

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн байдлаар шилжүүлсэн хугацааг сунгасантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

  • .

  • 2020-02-26

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн байдлаар шилжүүлсэн хугацааг 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийг дуустал сунгасан аймгийн Засаг даргын захирамж гарлаа.

Хуудас:  1   2   3   4   5  .... (нийт 1087 мэдээ )

Булган 80-н жил