Мэдээ

Сургалт зөвлөн туслах үйл ажиллагааг хоёр өдөр 9 сарын 20-21 өдрүүдэд зохион байгуулна.

БШУЯ , Боловсролын хүрээлэн , Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Боловсрол соёл урлагын газар хамтран “ Хичээл үйл ажиллагааг зохион байгуулах, сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах менежмент “ сэдвээр сургалт, зөвлөн туслах үйл ажиллагааг Булган аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтнуудад зориулан зохион байгуулж байна.
 

Булган 80-н жил