Мэдээ

Цэвэрлэх байгууламжийг барьж гүйцэтгэсэн ажлын хэсэгтэй уулзалт хийв

Булган аймагт Азийн хөгжлийн банкны 8,6 тэрбум төгрөгөөр 2018 оноос эхлэн баригдсан цэвэрлэх байгууламж ашиглалтад ороход бэлэн болсон байна. Өнөөдөр аймгийн Засаг дарга Б.Ариун-Эрдэнэ тэргүүтэй ХБХ, ГХБХБГ-ын дарга ,"Булган Мээж" ТӨХК-ны дарга мэргэжилтнүүд, албаны хүмүүс гүйцэтгэгч компанийн ажлын хэсэгтэй ажлын үе шатны талаар уулзалт зохион байгуулж мэдээлэл солилцлоо.Уг ажлыг Булган аймгийн ЗДТГ, Барилга хот байгуулалтын яам захиалж гүйцэтгэгчээр “Заг инженеринг” ХХК ажиллажээ. 2019 оноос үндсэн ажлууд хийгдэж улсын комисс ажиллахад бэлэн болсон байна. Ижил төстэй цэвэрлэх байгууламж барих ажил Өвөрхангай, Архангай аймагт хийгдсэн бөгөөд Булган аймаг гурав дахь аймаг болж байна. Энэхүү цэвэрлэх байгууламж бүрэн ашиглалтад орсноор экологийн бохирдлоос сэргийлэх, цаашид аймгийн төв хот болох зорилт нэг шатаар биелж байгаа хэрэг юм.

Булган 80-н жил