Мэдээ

“Зуны амралт -Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал” уулзалтыг Нийгмийн бодлогын хэлтэс, БСУГ, ЭМГ, ГХХЗХГ, ОБГ, НТБТ, Номын сан, ЦГ, СЭЭБХ хамтран зохион байгууллаа.

Нийгмийн бодлогын хэлтсээс санаачлан хэрэгжүүлж буй уг ажлын хүрээнд “Монгол хүүхэд-Малчны хотонд“ хөтөлбөр , “Шинэ ирээдүй”, СЭЭБХ-оос хэрэгжүүлж буй төслийн үр дүн шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний танилцуулга , хүүхэд хөгжил, нүүдлийн номын сан, зуны сургалт, бие бялдрын чийрэгжилт, өсвөр үеийнхний эрүүл мэнд, эрсдэлээс хэрхэн хамгаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг асуудлаар хэлэлцэж бодлого тодорхойлон ажиллахаар тогтлоо. Уулзалтаас “Зуны амралт-Хүүхдийн хөгжил хамгаалал”-ын салбар дундын хамтын ажиллагааг хангасан нэгдсэн төлөвлөгөөг гаргах зорилготой.

Булган 80-н жил