Мэдээ

"VisitBulgan2021" аялал жуулчлалын цахим форум

Булган аймаг бол Монголын аялал жуулчлалын томоохон төлөөлөгч. Төв халхын түүх соёлын өлгий нутаг, нүүдэлчдийн язгуурын идээ ундааны охь дээж айрагны орон. Байгаль нь жилийн дөрвөн улиралдаа үзэсгэлэн төгөлдөр оршдог, дотоод гадаадын аялагчдын зорьж ирдэг хангай говь хослосон нутаг. Байгаль, түүх, соёлын өвийн онцлог бүхий, байгаль орчинд ээлтэй, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн, төрөлжсөн, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжтэй салбар болгон хөгжүүлэх зорилготой
 
 
#VisitBulgan2021 аялал жуулчлалын цахим форум  2021.05.01-нд зохион байгуулагдана.

Булган 80-н жил