Мэдээ

“Түргэн уншигч-2021”

“Үндэсний өв, бичиг соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх жил”-ийн ажлын хүрээнд зохион байгуулагдаж буй “Түргэн уншигч-2021” уралдаан, “Үндэсний бичгийн Сайхан бичигтэн-IY” уралдаанууд зарлагдлаа.

Булган 80-н жил