Мэдээ

Эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж байгаа эрүүл мэнд, онцгой байдал, цагдаа, тагнуулынхан вакциндаа хамрагдаад эхэллээ.

Эрсдэлтэй нөхцөлд ажиллаж байгаа эрүүл мэнд, онцгой байдал, цагдаа, тагнуулынхан маань вакциндаа хамрагдаад эхэллээ. Одоогоор нэмэлт голомт гараагүй, халдвараа хумьж л байна. Нэмэгдэж байгаа тохиолдлууд ажиглалтад байгаа 1-р хавьтлууд байна. #Хамтдаа_давна

Булган 80-н жил