Мэдээ

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Зөвлөлийн хурал болж байна.

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Зөвлөлийн хурал болж байна. 
Өнөөдрийн хуралдаанаар:
-ХХҮГ-ын 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан,
-НДХ-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан,
-"Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах" өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай,
-Биеийн тамир, спортын газрын заалны үнэ тариф тогтоох тухай саналын танилцуулга,
-"Эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлого"-ын хэрэгжилтийн тухай зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэнэ.

Булган 80-н жил