Мэдээ

АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛЛОО

 Аймгийн Онцгой комиссын ээлжит бус 26 дугаар хурал 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 12.00 цагт хуралдаж, цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар       Онцгой байдлын газрын дарга, Онцгой комиссын орлогч дарга, мөн Тагнуулын хэлтсийн дарга нарын мэдээллийг сонсож, дараах шийдвэрүүдийг гаргалаа. Үүнд:

  • Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт Монгол Улсын Засгийн газрын 178 дугаар тогтоолын хавсралтаар заагдсан чиглэлээр хяналтын цэг /пост/-ээр нэвтрэх зөвшөөрөлтэйгөөр хяналт тавьж гаргах.
  • Аймаг, сумын хяналтын цэгт ажиллаж байгаа алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, ажлын хариуцлагыг сайжруулж, аюулгүй байдлыг хангуулах.
  • Эрүүл мэндийн байгууллага, хяналтын цэгт үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба хаагчдад нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж, эд зүйлийг шийдвэрлэх. 
  • Аймгийн Онцгой комиссын гишүүд, Шуурхай штабын бүрэлдэхүүн бэлэн байдалд ажиллах, өмнөх хуралдаанаас өгсөн үүргийн хэрэгжилттэй танилцаж цаашид авах арга хэмжээний талаар үүрэг чиглэлүүдийг тус тус өглөө. 

Булган 80-н жил