Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ЭРХЭМЛЭХ ЗАРЧИМ

  • .

  • 2020-05-29

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны эрхэм зорилго нь иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны удирдлагыг тасралтгүй хангах, нутгийн захиргааны шийдвэр гаргах тогтолцоог дэмжихэд оршино.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь үйл ажиллагаанд дараахь зарчмыг эрхэмлэнэ.

Үүнд: Зөвлөгөө дэмжлэг нь

  • Өндөр мэргэшлийн
  • Цаг үеэ олсон
  • Шуурхай байна
Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил