Танилцуулга

АЛСЫН ХАРАА

  • .

  • 2020-05-29

Аймгийн Засаг даргад улс төрөөс хамааралгүй, өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх замаар Булганчууддаа үйлчлэх, өөрөө өөрийгөө тэтгэх эдийн засгийн хүчин чадалтай болгох, нутгийн захиргааны үр дүнтэй хэвийн үйл ажиллагааг хангаж хөгжил дэвшилд хүргэх.

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил