Засаг даргын Тамгын газар

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах алба

  • .

  • 2020-02-03

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

Е-mail

1

О.Ундрах

Албаны дарга

99692234

70347034

undra_0622@yahoo.com

2

Э.Эрболд

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

99913224

70347034

erboldeegii@gmail.com

3

Т.Хонгорзул

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

99851695

70347034

khngrzltlg@gmail.com

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил