Засаг даргын Тамгын газар

Цэргийн штаб

  • .

  • 2020-02-03

  • 3

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

Е-mail

1

Х.Золзаяа

/хурандаа/

Штабын дарга

99009363

zol_bulgan@yahoo.com

2

Н.Баянмөнх

/ахмад/

Цэргийн тоо бүртгэл хариуцсан офицер

99235598

70342398

bayanaa_378@yahoo.com

3

Ц.Цэрэнтогтох

/ахмад/

Цэргийн сургалт хариуцсан офицер

99672111

70342398

tstogtokh2010@ yahoo.com

4

Б.Намнансүрэн

/хошууч/

Дайчилгааны офицер

99209976

70342398

miigaanamnan@gmail.com

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил