Засаг даргын Тамгын газар

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

  • .

  • 2020-02-03

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

Е-mail

1

 

Хэлтсийн дарга

70343426

 

2

Ч.Цогбуян

Мэргэжилтэн

95241568

70343426

buyan.ch@gmail.com

3

Б.Насанжаргал

Мэргэжилтэн

35018867

70343426

Nasanjargalb0903@gmail.com

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил