Засаг даргын Тамгын газар

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

  • .

  • 2020-02-01

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

Е-mail

1

Д.Батцогт

Хэлтсийн дарга

89008258

70342847

Battsogt.da@gmail.com

2

О.Сайнзаяа

Төсвийн ерөнхий ня-бо, ня-бо бүртгэлийн улсын байцаагч

99908480

70342288

saynzaya9@yahoo.com

3

С.Цэдэнлхам

Төсвийн зарлагын ахлах мэргэжилтэн

99828263

70342211

tseegii0507@yahoo.com

4

П.Булган

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн, ня-бо бүртгэлийн улсын байцаагч

88070804

70342211

Buugii_143@yahoo.com

5

Б.Очирсүрэн

Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн

99303161

70342211

tsochroo9@gmail .com

6

Г.Буянзаяа

Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

99730960

70342288

g_zayaad@yahoo.com

7

Б.Бумцэнд

Төсвийн орлого, төлбөр тооцооны мэргэжилтэн

99224345

70342288

bumkazdtg@gmail.com

8

Г.Дэлгэрмаа

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн

99216668

70342288

godeegii204@gmail.com

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил