Засаг даргын Тамгын газар

Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс

  • .

  • 2021-04-26

  • 3

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

Е-mail

1

Д.Эрдэнэбилэг

Хэлтсийн дарга

99185672

70342441

erdenebileg_dashzeweg@yahoo.com

2

Ч.Баттуяа

Хүний нөөцийн бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

96096326

70342441

battuya_ch@yahoo.com

3

А.Сарантуяа

Нутгийн захиргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

99380169

70342441

 

4

М.Энхжаргал

Гадаад харилцааны бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

96025507

70342441

menkhjrgl@gmail.com

5

Г.Уранчулуун

Бичиг хэргийн эрхлэгч, байгууллагын архивч

99810132

70342946

g.uran6306@yahoo.com

6

Ч.Амаржаргал

Засаг даргын туслах

99038374

70342565

amartur24@gmail.com

7

Ч.Гансүх

Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн

99850935

89992242

70342946

ch_gansvx@yahoo.com

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил