Нутгийн удирдлага

Танилцуулга

  • .

  • 2020-02-01

  • 1

 Отгоны Гантулга нь Завхан аймгийн  Шилүүстэй суманд 1963 онд  төрсөн.

1971-1981 онд Булган аймгийн Булган сумын 1-р арван жилийн дунд сургууль

1981 онд Хөдөө аж ахуйн дээд сургууль

1992-1993 Удирдлагын Хөгжлийн институти

Ажлын туршлага

1986 онд Булган аймгийн ХАА-н нэгдлийн зөвлөлийн СУТТХХ-ын байцаагч

1986-1987онд ХААУГазарт чанар, технологи хариуцсан агрономич

1987-1990 онд Хишиг-Өндөр сумын “Лениний зам” нэгдэлд ерөнхий агрономч

1990-1993 онд аймгийн АДХГЗахиргааны ХАА-н хэлтэст ерөнхий агрономич

1993-1999 онд  Хутаг-Өндөр сумын “Магсаржав”ХК-д ерөнхий захирал

1999-2005 онд Хутаг-Өндөр сумын Засаг дарга

2005 -2014 оны 4 сар  хүртэл Булган аймгийн ХХААЖДҮГ-ын дарга

2014 оны 4 сараас 2015 оны 5 сар хүртэл Эрчимжсэн мал аж ахуй “Баялаг” төслийн орон нутаг хариуцсан менежер

2016 оны 6 сараас Аймгийн Засаг даргын зөвлөх

           

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил