Төрийн үйлчилгээ

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТОХИОЛДОЛД

 

Гэрчилгээ ШИЛЖҮҮЛЭХ этгээд: Монгол улсын иргэн, төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага,

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

  1. Иргэний өргөдөл / 2 талын хүсэлт Өргөдөлд газрын байршил, талбайн хэмжээ, холбоо барих утас зэргийг заавал тусгана./
  2. Нотариатчаар гэрчлүүлсэн гэрээ
  3. Хураамж төлсөн тухай баримт
  4. Амины хашааны зориулалтаар хүсэлт гаргах бол хорооны Засаг даргаас тодорхойлолт авахГазрын кадастрын зураг, гэрээ гэрчилгээ / эх хувь /
  5. Газрын төлбөрийн тооцооны баримтын хуулбар / тооцоо нийлсэн акт /
  6. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Шийдвэрлэх хугацаа: 15 хоногийн дотор

Хураамж: Гэрчилгээний үнэ 3000*1,5/5000*1,5/5000*1,5/10000*1,5 төгрөг /иргэн/

Банкны нэр: Төрийн сан банк

Байгууллагын нэр: Булган аймгийн ГХБХБГ

Дансны дугаар: 100040029002

Булган 80-н жил