Холбогдох

Утасны жагсаалт

  • .

  • 2021-05-17

  • 13

УИХ-ЫН ГИШҮҮН

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

Ж.Бат-Эрдэнэ

УИХ-ын гишүүн

99119383

2

Ц.Анандбазар

УИХ-ын гишүүн

99113188

 

АЙМГИЙН УДИРДЛАГУУД

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

Д.Эрдэнэбат

Аймгийн ИТХ-ын дарга

99090824, 70342036

2

Б.Ариун-Эрдэнэ

Аймгийн Засаг дарга

99119949

3

Д.Жаргалсайхан

Аймгийн Засаг даргын орлогч

99104815

70342089

4

Д.Батчулуун

Аймгийн ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга

99348004, 70342856

5

Д.Алтаншагай

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга

86069506, 70342938

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨХ

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

Д.Чимгээ

Эрүүл мэнд, жендэр, иргэний нийгмийн байгууллагуудын асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөх

99053958

2

О.Амартүвшин

Орон нутгийн хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан зөвлөх

88117771

3

Б.Гүнбилэг

Хуулийн асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөх

99102104

4

Н.Түвшинбаяр

Спорт, олимпизмын асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөх

96969696

5

С.Санасэр

Боловсрол, гадаад харилцаа, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөх

99111487

6

Б.Баттогтох

Засгийн газар, орон нутгийн хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөх

88116663

7

Х.Соёмбо

Соёл, байгаль орчин, аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөх

88885669

  

АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБА

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

Ч.Отгонжаргал

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

99240900, 70342829

2

М.Батжаргал

Хурлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

99349444, 70342583

3

А.Норжинсүрэн

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

99138526, 70342829

4

Д.Лхагвасүрэн

Төсөв санхүү хөржлийн бодлого хариуцсан хариуцсан мэргэжилтэн

99349985, 70342829

5

Ч.Ариун

Иргэний   танхим, өргөдөл гомдол мэргэжилтэн

99349262, 70342239

6

Т.Шинэзул

Шийдвэрийн биелэлт, сум, хороо, төлөөлөгч хариуцсан мэргэжилтэн

99680604, 70343339

7

А.Батзориг

Мэдээлэл технологи хариуцсан ажилтан

99264232, 70343339

8

Б.Мөнхчимэг

Хэвлэлийн ажилтан

         96740919

         70343339

9

П.Энхжин

АИТХ-ын даргын туслах, бичиг хэрэг

99224358, 70342229

10

М.Хосбаяр

Жолооч

99340106

11

И.Ундрах

Жолооч

94126017

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

Д.Эрдэнэбилэг

Хэлтсийн дарга

99185672, 70340103

2

 

Хүний нөөцийн бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 70342441

3

А.Сарантуяа

Нутгийн захиргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

99380169, 70342441

4

М.Энхжаргал

Гадаад харилцааны бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

96025507, 70342441

5

Ч.Амаржаргал

Бичиг хэргийн эрхлэгч, байгууллагын архивч

99038374,

70342946

6

Б.Билгүүн

Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн

99349222, 70342946

7

Д.Оюунболд

Засаг даргын туслах

91916122,

70342565

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Булган аймаг дахь салбар зөвлөлийн дарга

 

2

Ч.Баттуяа

Төрийн албаны зөвлөлийн Булган аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

96096326

 

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

Б.Одхүү

Хэлтсийн дарга

99227199, 70342544

2

Ж.Оюунгэрэл

Эрхзүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

99919929, 70342344

3

М.Долгор

Хууль тогтоомжийн системчлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

99968536, 70342344

4

Ш.Болдбаатар

Архивын тасгийн дарга

99346539, 70342980

5

Э.Болорзул

Сэлбэн засагч, архивч

94075732, 70342980

5

Д.Хажидмаа

Төрийн  архивын сан хөмрөгийн эрхлэгч

95508422, 70342980

6

Ч.Сугар

Архивч-операторч

89002664, 70342980

7

Ц.Алтанцэцэг

Архивч-операторч

99786486, 70342980

 

 

САНХҮҮ ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

Д.Батцогт

Хэлтсийн дарга

89008258, 70342847

2

О.Сайнзаяа

Төсвийн ерөнхий ня-бо, ня-бо бүртгэлийн улсын байцаагч

99908480, 70342288

3

С.Цэдэнлхам

Төсвийн зарлагын ахлах мэргэжилтэн

99828263, 70342211

4

П.Булган

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн, ня-бо бүртгэлийн улсын байцаагч

88070804, 70342211

5

Б.Очирсүрэн

Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн

99303161, 70342211

6

Г.Буянзаяа

Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

99730960, 70342288

7

Б.Бумцэнд

Төсвийн орлого, төлбөр тооцооны мэргэжилтэн

99224345, 70342288

8

Г.Дэлгэрмаа

Төлбөр тооцооны мэргэжилтэн

99216668, 70342288

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

Д.Буманбаяр

Хэлтсийн дарга

99136999, 70342384

2

 

Зам, тээвэр, харилцаа  холбооны бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн

, 70342484

3

Ч.Оюун-Эрдэнэчимэг

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

99097653, 70342384

4

Г.Баасанжаргал

Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт хариуцсан эдийн засагч

86067506, 70342484

5

 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

, 70342484

6

Э.Уянга

Хөдөө аж ахуйн бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

99693330, 70342384

7

С.Алтанзул

Байгаль орчин, аялал жуулчлал, уул уурхайн бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

99300223, 86071417

70342384

 

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

Д.Оюунбилэг

Хэлтсийн дарга

99071490, 70343445

2

М.Батчимэг

Нийгмийн халамж, нийгмийн  бүлэг, хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

99798949, 70343445

3

Б.Отгонсувд

Соёл, спортын бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

99604657, 70343445

4

Д.Нямдэлгэр

Эрүүл мэндийн бодлого зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

96196454, 70343445

5

Б.Оюунбилэг

Боловсролын бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

99794909, 70343445

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

О.Наранжаргал

Хэлтсийн дарга

99349778

70343426

2

Ч.Цогбуян

Мэргэжилтэн

95241568, 70343426

3

Б.Насанжаргал

Мэргэжилтэн

95018867, 70343426

 

ЦЭРГИЙН ШТАБ

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

Х.Золзаяа /хурандаа/

Штабын дарга

99009363, 70342540

2

Н.Баянмөнх /хошууч/

Цэргийн тоо бүртгэл хариуцсан офицер

99049777, 70342398

3

Ц.Цэрэнтогтох /ахмад/

Цэргийн сургалт хариуцсан офицер

99672111, 70342398

4

Б.Намнансүрэн /хошууч/

Дайчилгааны офицер

99209976, 70342398

 

 

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБА

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

Е-mail

1

О.Ундрах

Албаны дарга

99692234, 70347035

o.undrahk@bulgan.gov.mn

2

Э.Манлайбаатар

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

94969897 70347034

manlaibaatar@bulgan.gov.mn

3

Э.Эрболд

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

99913224, 70347035

erbold@bulgan.gov.mn

4

 

 

 

 

 

НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

Х.Энхбаатар

Нийтлэг үйлчилгээний албаны дарга

99762112, 70340101

2

Д.Баясгалан

Нягтлан бодогч

85187788, 70342967

3

Г.Батбаяр

Нярав

99186989, 70342967

 

АГЕНТЛАГ, БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА НАР

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

Ш.Баасандорж

ОБГ-ын дарга

99109679, 70342836

2

Б.Батболд

МХГ-ын дарга

98111634, 70342096

3

Л.Ганбаатар

ЦГ-ын дарга

88115719, 70342898

4

Т.Цогбадрах

ШША-ны дарга

99212505, 70342315

5

Д.Төгсбаяр

ШШГГ-ын дарга

89086305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6

Ж.Ганболд

УБХ-ийн дарга

99094351, 70343469

7

Б.Баттулга

СХАА-ны дарга

99349644, 70342324

8

Д.Лхагвасүрэн

ТХ-ийн дарга

99770066, 70342040

9

Т.Баттулга

ОНӨГ-ын дарга

/Худалдан авах/

/Өмч

 70343259,

70343390

10

Э.Түвшинмөнх

БСУГ-ын дарга

99977976, 70342723

11

С.Нарантуяа

ЭМГ-ын дарга

99349016, 70342363

12

Н.Батжаргал

ХХҮГ-ын дарга

99053832, 70342953

13

Т.Баярбат

ГБХЗХГ-ын дарга

96028259, 70342255

14

Ц.Энх-Амгалан

НДХ-ийн дарга

99071736, 70342957

15

А.Ханддорж

БТСГ-ын дарга

99030563, 70342050

16

Ч.Амгалан

ХХААГ-ын  дарга

99717168, 70342739

17

А.Гантөмөр

БОАЖГ-ын дарга

99993155, 70343325

18

Ү.Бямбасүрэн

ГХБХБГ-ын дарга

99349048, 70342409

 

19

Г.Одсүрэн

МЭГ-ын дарга

99018002, 70348838

20

М.Мөнхбат

СХ-ийн дарга

99007595, 70342369

21

Ц.Бүрэнтуяа

СХЗХ-ийн дарга

99089241, 70342620

22

С.Жаргалсайхан

УЦУОШТ-ийн дарга

99302902, 70342360

23

Д.Анхбаяр

Аймгийн аудитын газрын дарга

90900910, 70342315

24

Н.Мөнхнаран

Аймгийн ерөнхий прокурор

99084468, 70342850

25

Б.Энх-Амгалан

Аймгийн Прокурорын гарын Тамгын хэлтсийн дарга

91109130, 70343000

26

Ё.Бямбацэрэн

Булган аймаг дахь Эрүү иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 17ерөнхий шүүгч

99043200, 70342950

27

С.Цэрэндулам

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч

70342989

28

Г.Мягмарсүрэн

Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч

70342718

29

Г.Гантуяа

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч

70343102

30

П.Хишигдаваа

Шүүхийн Тамгын газрын дарга

99024432, 70342940

31

Я.Гантүшиг

Тагнуулын хэлтсийн дарга

99073076, 70342940

32

Д.Батгэрэл

Хорих 439-р ангийн захирагч

98962378

33

Ж.Жамсрандорж

Хилийн 0286-р ангийн захирагч

88830044

34

П.Оюунцэцэг

НЭ-ийн дарга

99865498, 70342757

35

Т.Бэхтөр

Хөгжимт жүжгийн театрын дарга

99600157, 70342634

36

Ц.Жаргалсайхан

Аймгийн Музейн дарга

99034693

37

Ч.Баярмаа

Төв номын сангийн дарга

95345095

38

Ч.Оюунтуяа

Булганхангай МСҮТ-ийн захирал

99053944

39

Н.Пүрэвсайхан

ХАА-н МСҮТ-ийн захирал

99349122

40

А.Ганболд

Тохижилт үйлчилгээний ангийн дарга

99880567

41

Д.Болорчулуун

Зэд Хантай Бүтээлийн нурууны дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны дарга

91910503

42

Д.Эрдэнэчимэг

Хөгнө тарнын байгалийн цогцолбор газрын захиргааны дарга

99081913

43

Д.Бямбажаргал

Хануй голын сав газрын захиргааны дарга

88064952

44

Б.Алтансүх

Булган сумын сум дундын ойн ангийн дарга

99012754

45

Г.Ганхуяг

Хутаг-Өндөр сумын сум ойн ангийн дарга

99880599

46

Б.Нямжаргал

Хялганат тосгоны сум дундын ойн ангийн дарга

99973311

 

ТӨРИЙН ӨМЧИТ БАЙГУУЛЛАГА

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

Б.Одхүү

“Булган-Мээж” ОНӨХХК-ийн захирал

99100887, 70342730

2

Э.Пүрэвдэмбэрэл

“Булган АЗЗА” ТӨХК-ийн захирал

91927811, 70343444

3

Л.Оргил

“ЭБЦТС” ТӨХК Булган аймаг дахь салбарын захирал

99018585, 70342614

4

Б.Батболд

“Шинэ хөдөө-Хөгжил” ОНӨААТҮГ-ын захирал

99910433

5

Ч.Оюун

“Мэдээлэл холбоо сүлжээ” ТӨХК-ийн Булган аймаг дахь салбарын дарга

99348088

6

Т.Золзаяа

Монголын “Цахилгаан холбоо” ТӨХК-ийн Булган аймаг дахь салбарын  дарга

99348155, 91018155, 70342555

7

Ю.Батдорж

“Монгол Шуудан” ХК-ийн  Булган аймаг дахь салбарын  дарга

99035778,

70342399

8

Ж.Батзориг

Авто Тээврийн Үндэсний төв Аж ахуйн тооцоот ТӨҮГ-ын Булган аймаг дахь газрын дарга

99915220,

9

Б.Ариунбаатар

ТЭДС-ийн дарга

99006001,

 

 

 

 

БУСАД БАЙГУУЛЛАГА

 

 

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утас

1

Б.Ширчиндорж

Ахмадын холбоо

99850503

2

Ч.Оюун

Эмэгтэйчүүдийн холбоо

99348088

3

Т.Баярбат

Залуучуудын холбоо

96028259

70342255

4

Д.Мөнхсайхан

Хүний эрхийн үндэсний комиссын ажилтан

99802412

5

Д.Баярсайхан

Үйлдвэрчний эвлэл

94952828

6

С.Одончимэг

Аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн гишүүн

99664452

70343988

7

Д.Мөнхбаяр

“Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн зохицуулагч

99216363

8

Ш.Мөнхжаргал

Хамба

99084476

9

Г.Норжмаа

“Булганы мэдээ” сонины эрхлэгч

99013466

10

Б.Мөнхбаатар

“Сайхан Монгол урсгал” телевиз

99730209

11

М.Гэрэлмаа

Булган аймаг дахь “Мерси кор” төслийн зохицуулагч

99848975

70343455

12

Д.Ганхуяг

Төрийн  банкны захирал

99099665

13

Б.Баярбат

ХААН банкны захирал

99105262

14

П.Пүрэвцэнд

ХАС банкны захирал

99104503

70343303

15

Д.Мэндсайхан

Ажил олгогч эздийн холбоо

99092359

16

Б.Солонго

Тэс петролум ШТС-ын эрхлэгч

80502029

17

Энхбаяр

Тэс петролум ШТС-ын эрхлэгч

80502050

18

Л.Даваажаргал

Петровис-1 ШТС эрхлэгч

99888737

19

Ч.Баянцагаан

Петровис-1 ШТС эрхлэгч

99835213

20

Баярбат

МТ ШТС-ын эрхлэгч

95241900

21

Ганцоож

Шунхлай ШТС-ын эрхлэгч

91010375

22

Б.Баасанбат

Булган аймаг дахь нисэх буудлын дарга

99899868

70342252

 

СУМДЫН УДИРДЛАГУУД

 

<td

Овог нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

Баян-Агт

1

Б.Бямбажав

ИТХ-ын дарга

99003786

2

Б.Оюун-Эрдэнэ

ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга

95909095

3

Л.Эрдэнэбилэг

Засаг дарга

99841803

4

Н.Ганболд

Засаг даргын орлогч

91914239

5

Д.Нармандах

Тамгын газрын дарга

99558820

Баяннуур

1

Б.Сүхбаатар

ИТХ-ын дарга

99654561

2

Б.Батхуяг

ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга

99600676

3

Л.Одончимэг

Засаг дарга

99258425 91080316

70346222

4

М.Цэрэнбалдан

Засаг даргын орлогч

99892330

70346227

5

Д.Жигмэд

Тамгын газрын дарга

99984133

70346224

Бугат

1

Ц.Баатарчулуун

ИТХ-ын дарга

94837323

2

Г.Лхагважаргал

ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

99097703

3

Х.Ууганбаяр

Засаг дарга

99942144

4

Н.Отгонбаатар

Засаг даргын орлогч

99368660

5

Ч.Одонтуяа

Тамгын газрын дарга

99363888

Булган

1

Б.Ганзориг

ИТХ-ын дарга

90074455

2

Нарангэрэл

ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга

91916122

3

П.Нөхөрлөлбаяр

Засаг дарга

99081544

4

Д.Оюунгэрэл

Засаг даргын орлогч

99349282

5

А.Туяа

Тамгын газрын дарга

99752477 70342916

6

Булган сум

Жижүүр

70342254

7

Д.Наранхүү

1-р багийн дарга

 

8

Дуламсүрэн

2-р багийн дарга

99872328

9

Н.Амгаланбаатар

3-р багийн дарга

99699989

10

О.Мөнхбат

4-р багийн дарга

94111651

11

Т.Солонго

5-р багийн дарга

99718532

12

Д.Бямбажаргал

6-р багийн дарга

99696084

13

Л.Ганчимэг

Нэгдүгээр сургуулийн захирал

99348228

70342359

14

Н.Янжмаа

ЭӨЦ сургуулийн захирал

99032087

70342676

15

Л.Гэрэлтуяа

Гуравдугаар сургуулийн захирал

99093383

16

Л.Наранбат

Спортын дунд сургуулийн захирал

95115163

17

Ж.Эрдэнэтуяа

1-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

99547528, 70342446

18

Д.Дэлгэрмөрөн

2-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

91211754, 70342397

19

Б.Мөнхцэцэг

3-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

94968998, 70342808

20

П.Ариунаа

4-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

99043508, 70342595

21

Ц.Баярмаа

6-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

95647391, 70342558

22

Б.Мягмарцэнд

7-р цэцэрлэгийн эрхлэгч

99983516

70342383

Бүрэгхангай

1

Ж.Отгонтуяа

ИТХ-ын дарга

94940708

2

И.Ичинхорлоо

ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга

99770673

3

М.Бадам

Засаг дарга

99742211

4

Ч.Наранчимэг

Засаг даргын орлогч

99043288

5

Б.Өнөрбаяр

Тамгын газрын дарга

88057221

Гурванбулаг

1

А.Эрдэнэбулган

ИТХ-ын дарга

99742272

2

Б.Хишигдаваа

ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга

 99293129

3

Б.Дэлгэр

Засаг дарга

95950065, 80841551

4

Ж.Шижирбаатар

Засаг даргын орлогч

96558895 88832557

5

Б.Эрдэнэтуяа

Тамгын газрын дарга

99872225

Дашинчилэн

1

Д.Дэлгэрцэцэг

ИТХ-ын дарга

99251336

92061818

2

Д.Цээсүрэн

ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга

99108127

3

Д.Луттөмөр

Засаг дарга

99142618

4

С.Мэнд-Амар

Засаг даргын орлогч

99986947

5

Ц.Болорцэцэг

Тамгын газрын дарга

99021761

Могод

1

Н.Халтар

ИТХ-ын дарга

99749131

2

Н.Хандмаа

ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга

99063348

3

Ц.Баярсайхан

Засаг дарга

99209926

4

Б.Мөнхбаатар

Заса