Мэдээ

2021 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажилд санал авч байна

2021 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажилд санал авч байна. Та бүхэн доорх жагсаалттай танилцаж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн 7034-2484, Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах 70347034 дугаарын утсанд саналаа ирүүлнэ үү. 

Саналыг дээрх утсанд 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүртэл ажлын цагаар хүлээн авна.

Булган 80-н жил