Авлигын эсрэг үйл ажилгаа

2019 оны 10.30 ны өдрийн Авлагатай тэмцэх газрын сургалт

 • .

 • 2019-11-01

ШУДАРГА БУЛГАН 9-р хэсэг СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

 • .

 • 2017-05-18

ШУДАРГА БУЛГАН 8-р хэсэг МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

 • .

 • 2017-05-14

ШУДАРГА БУЛГАН 7-р хэсэг

 • .

 • 2017-05-01

ШУДАРГА БУЛГАН 6-р хэсэг

 • .

 • 2017-04-22

 • .

 • 2017-03-20

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төрийн албан хаагчдыг идэвхитэй оролцуулах, хуулийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, тэдний хяналтыг сайжруулах талаар шинэлэг санал, бодлоо дэвшүүлэх, албан хаагчдын ярих, илтгэх чадварыг сайжруулах зорилгоор "Надад хэлэх үг байна" илтгэлийн уралдааныг 2017.03.20-оос 2017.04.10-ны өдрийг хүртэл зарлаж байна.

ШУДАРГА БУЛГАН АВИЛГЫН ЭСРЭГ АЯН 5-Р ХЭСЭГ

 • .

 • 2017-02-15

ШУДАРГА БУЛГАН АВИЛГЫН ЭСРЭГ АЯН 4-Р ХЭСЭГ

 • .

 • 2017-02-15

ШУДАРГА БУЛГАН АВИЛГЫН ЭСРЭГ АЯН 3-Р ХЭСЭГ

 • .

 • 2017-02-15

ШУДАРГА БУЛГАН АВИЛГЫН ЭСРЭГ АЯН 2-р хэсэг

 • .

 • 2017-02-15

ШУДАРГА БУЛГАН АВИЛГЫН ЭСРЭГ АЯН 1-Р ХЭСЭГ

 • .

 • 2017-02-15

Хуудас:  1  (нийт 11 мэдээ )

Булган 80-н жил