Худалдан авах үйл ажиллагаа

Булган аймгийн 2020 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө /тодотгосон/

Булган 80-н жил