Худалдан авах үйл ажиллагаа

Булган аймгийн 2021 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

 • .

 • 2020-12-21

 • 1

Булган аймгийн 2020 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө /тодотгосон/

 • .

 • 2020-09-30

 • 290

Булган аймгийн 2020 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

 • .

 • 2019-12-18

 • 2

Булган аймгийн 2019 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө /шинэчилсэн/

 • .

 • 2019-10-09

 • 625

Булган аймгийн 2019 оны бараа, ажил, үйлчилгээхудалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

 • .

 • 2019-01-15

 • 6

Булган аймгийн 2018 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

 • .

 • 2018-01-09

 • 5

БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /ТОДОТГОСОН/

 • .

 • 2017-05-30

 • 4

2017 оны төлөвлөгөө

 • .

 • 2017-02-15

 • 7

Булган аймгийн 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

Хуудас:  1  (нийт 8 мэдээ )

Булган 80-н жил