Танилцуулга

Танилцуулга

 

БУЛГАН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн эрхэм зорилго нь иргэнд суурилсан төрийн бүртгэлийн үнэн бодитой ой санамжийг бий болгоход, мэдээллийг үнэн зөв оруулах, төр, иргэнийг холбосон бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд тасралтгүй, үнэн зөв түргэн шуурхай хүргэх, төрийн бүртгэлийн үйлчилгээгээр иргэний эрхийг хангах.

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ

Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд дараах стратегийн зорилтыг дэвшүүлж хэрэгжүүлнэ.

     1.  Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг иргэнд түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх, үйлчилгээний нээлттэй    
          байдлыг хангахуйц үйлчилгээний стандартыг бий болгоно

     2.  Улсын бүртгэлийн нэгдсэн санд суурилсан үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

     3.  Төрийн бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд суртачилна.

 

ХЭТИЙН ТӨЛӨВ

Алсын хараатай байгууллагын зорилт, чиг үүрэг, ирээдүйн дүр төрхийг тодорхойлсон соёлтой, иргэнд түргэн шуурхай хүнд сурталгүй үйлчилэх бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоотой, төрийн албанд  тогтвортой мэргэшсэн, чадвартай боловсон хүчинг тохирсон албан томилсон, цомхон чадварлаг, үйлчилгээний соёлтой, иргэнийг хүндэтгэсэн хамт олон, байгууллага байна.

 

БАЙРШИЛ:

 

Булган сум 3-р баг "Булган - Мээж" ХХК- ны байранд 1 давхарт

Утас: 7034-3469

Факс: 7034-3469  

E_mail: ub.kheltes@gmail.com

Facebook: Булган Улсын Бүртгэлийн Хэлтэс

 

ХЭЛТСИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА, ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

 • Монгол Улсын Их хурлын 2008 оны 43 дугаар тогтоол,
 • МУ-ын  Засгийн газрын 2008 оны 64 дїгээр тогтоол,
 • МУ-ын Тэргүүн шадар сайдын 2009 оны 28 дугаар тушаал,
 • Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2009 оны 10 тоот захирамж,
 • Аймгийн Засаг даргын 2009 оны 206 тоот захирамжаар  2009 оны 06 дугаар сарын 05-ний өдрөөс
  БУЛГАН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС
  төрийн үйлчилгээний 3 бүртгэл болох иргэн, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэлээр ард иргэддээ түргэн шуурхай чирэгдэлгүй үйлчилгээг үзүүлж ирлээ.

  БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ        

                   

  МАНАЙ ХАМТ ОЛОН

 

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ

 

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ

 

ЗАХИРГАА АЖ АХУЙ

 

УДИРДЛАГУУД

 

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТАСАГ

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552747

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар