• Төрийн албаны салбар зөвлөл

  • -

  • Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт

2015 оны нэгдүгээр улиралд зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүн

..буцах

2015 оны 1-р улиралд зохион байгуулагдсан Төрийн жинхэнэ болон үйлчилгээний албаны удирдах ажилтаны сонгон шалгаруулалтын дүн

1.    Тэшиг сумын Соёлын төвийн эрхлэгч

Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулсан огноо: 2015.03.05

Сонгон шалгаруулалтанд оролцогчдын нэр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадвар

Ярилцлагын үнэлгээ

Нийт үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Жаргалсайхан Марал

17.4

6.5

 

23.9

2

Батсүх Мөнхтөгс

9.01

4

 

13.01

 

2.    Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулсан огноо: 2015.03.12

Сонгон шалгаруулалтанд оролцогчдын нэр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадвар

Ярилцлагын үнэлгээ

Нийт үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Намчин              Дайвий-Од

30.9

30

15.5

76.4

2

Батбаяр Шижирбаатар

30.5

25

9.1

64.6

 

3.    Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга

Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулсан огноо: 2015.03.12

 

Сонгон шалгаруулалтанд оролцогчдын нэр

Ерөнхий шаардлага

Удирдах ур чадвар

Ярилцлагын үнэлгээ

Нийт үнэлгээ

Өгвөл зохих дээд оноо

35

40

25

100

1

Амар Ганболд

28.5

30

17.9

76.4

2

Болд Бат-Эрдэнэ

23.2

22.5

17.5

63.2

3

Давдай Тамир

28.19

29.5

9.4

67.1

 

 

 

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2261205

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар