Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/ /Хөдөлгөөнт эргүүлийн тоноглогдсон автомашин нийлүүлэх/

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны алба нь 2014 онд Үнэлгээний хороо байгуулсан Засаг даргын 54 захирамж үнэлгээний хороонд орж ажилласан давхардсан тоогоор 284 үүнээс ашиг сонирхолын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн 

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/ /Цожэд өрхийн эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилга/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/ /Дашинчилэн сумын Соёлын төвийн засварын ажил/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

Үнэлгээний хорооны захиармж /2014 он/

2015 онд зарласан Тендерийн баримт бичиг

2015 онд зарласан Тендерийн баримт бичиг

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552372

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар