Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө орулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэжмээнд тусгагдсан аймгийн Ойн санд хортноос хамгаалах гэрлэн урхи тавих

Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжэээнд тусгагдсан Булган аймгийн Ойн санд хортноос хамгаалах гэрлэн урхи нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтад 4 компани материал худалдаж авсан 1."Булган анар" ХХК, 2."Мон таксаци"  3.Гранд форист" ХХК, 4. "Ирээдүй трейд" ХХК-иуд материал авснаас Тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанд багтаж Улаанбаатар хотын “Ирээдүй Трейд” ХХК үнийн санал ирүүлсэн.

Булган хотын хог ангилан ялгах цехэд агуулахын барилга барих ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтын үр дүн

Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээнд тусгагдсан Булган хотын хог ангилан ялгах цехэд агуулахын барилга барих ажилд тендерийн материад авсан оролцогчид 1."Ээлт Өлгий" ХХК, 2."АчуутОд" ХХК, 3."Цонхот" ХХК, 4. Дархан наран товер ХХК 5."ДБЧЭ" ХХК, "Нэрст" ХХК-иуд  материал авснаас тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанд багтаж "Цонхот" ХХК, "ДбЧЭ" ХХК, "Ачуут од" ХХК, "Нэрст" ХХК-иуд  материал ирүүлсэн

АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2014 ОНЫ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

дэлгэрэнгүй

 АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2014 ОНЫ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

2013 2014 онд тендерт шалгарсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудын судалгаа

Дэлгэрэнгүй

2013 2014 онд тендерт шалгарсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудын судалгаа

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Худалдан авах ажиллагааны албаны 3-р улиралын тайлан

Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан ..дэлгэрэнгүй

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552627

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар