• Эрх зүйн актууд

  • -

  • Засаг Даргын захирамж

Хуудас:  1   2   3   4   5  .... ( 567 мэдээ )
А451

үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай

2016-12-12 09:45:49

дэлгэрэнгүй

А450

Салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай

2016-12-12 09:44:20

дэлгэрэнгүй

А449

Салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай

2016-12-12 09:42:55

дэлгэрэнгүй

А448

Гадаадад албан хэргээр ажиллуулах тухай

2016-12-12 09:41:06

дэлгэрэнгүй

А447

Хөрөнгө гаргах тухай

2016-12-12 09:39:07

дэлгэрэнгүй

А446

Дуудлага худалдаа явуулах тухай

2016-12-12 09:34:54

дэлгэрэнгүй

А445

газар эзэмшүүлэх тухай

2016-12-12 09:33:06

дэлгэрэнгүй

А444

Газрын хэмжээг өөрчлөх тухай

2016-12-12 09:31:48

дэлгэрэнгүй

А443

Ажлын хэсэг томилох тухай

2016-12-12 09:29:23

дэлгэрэнгүй

А442

Хөрөнгө гаргах тухай

2016-12-12 09:26:51

дэлгэрэнгүй

А441

мод тарих ажил зохион байгуулах тухай

2016-12-12 09:25:42

дэлгэрэнгүй

А440

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай

2016-12-12 09:23:23

дэлгэрэнгүй

А439

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016-12-12 09:21:36

дэлгэрэнгүй

А438

Ажлын хэсэг томилох тухай

2016-12-12 09:19:40

дэлгэрэнгүй

А437

Ажлын хэсэг томилох тухай

2016-12-12 09:17:44

дэлгэрэнгүй

Хуудас:  1   2   3   4   5  .... ( 567 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2546387

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар