• Үйл ажиллагаа

  • -

  • Хуулийн хэрэгжилт

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Ойн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар хийсэн хэлэлцүүлгийн илтгэх хуудас

2015-07-01 09:59:26

дэлгэрэнгүй

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552557

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар