• Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

  • -

  • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын төлөвлөгөө

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

“ШИНЭ БУЛГАН” ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015-07-01 09:56:15

дэлгэрэнгүй

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552528

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар