Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн зорилт

Мөрийн хөтөлбөрийнзорилт

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний төсөл

Төлөвлөгөөний төсөл

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552348

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар