• авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

  • -

  • Тайлан

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Булган аймагт “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгыг орон нутгийн эмэгтэйчүүд, албан тушаалтнаар хэлэлцүүлэх,УИХ-ын эмэгтэй гишүүдийн бүлэгтэй цахим хурал хийх ажлыг зохион байгуулсан тайлан

2015-07-01 10:23:09

дэлгэрэнгүй

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552584

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар