• Хяналт шалгалт

  • -

  • Хяналт шалгалтын дүн

Хуудас:  1  ( 10 мэдээ )

Хишиг-Өндөр сумын Сум дундын эмнэлэгт төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийлээ.

2016-11-22 10:27:30

дэлгэрэнгүй

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН АЛБАНААС ХИЙСЭН ШАЛГАЛТААР

2015-11-16 02:02:30

дэлгэрэнгүй

АУДИТЫН ҮР ДҮН

2015-11-11 11:21:37

дэлгэрэнгүй

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ДҮН

2015-11-11 11:19:19

дэлгэрэнгүй

АУДИТЫН ГАЗРААС ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БОЛОН НИЙЦЛИЙН АУДИТ ХИЙСЭН ДҮН

2015-11-11 11:17:42

дэлгэрэнгүй

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙНТАЙЛАН БАТАЛГААЖУУЛСАН ДҮН

2015-11-11 11:15:32

дэлгэрэнгүй

Хуудас:  1  ( 10 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552689

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар