• Хяналт шалгалт

  • -

  • Хяналт шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээ

Хуудас:  1  ( 2 мэдээ )

АУДИТЫН МӨРӨӨР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ

2015-11-11 11:27:21

дэлгэрэнгүй

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МӨРӨӨР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ

2015-06-30 15:58:13

дэлгэрэнгүй

Хуудас:  1  ( 2 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552562

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар