• Хяналт шалгалт

  • -

  • Хяналт шалгалт явууулах ажлын төлөвлөгөө

Хуудас:  1  ( 5 мэдээ )

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН ХАРЪЯА БУЛГАН АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2015 ОНД НИЙЛҮҮЛЭХ АУДИТЫН БОЛОН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЄЛЄВЛЄГЄӨНӨӨС

2015-11-11 11:13:29

дэлгэрэнгүй

2015 онд шалгалт явуулах ажлын төлөвлөгөө

2015-06-30 15:40:51

дэлгэрэнгүй

Хуудас:  1  ( 5 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552419

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар