• хүний нөөц

  • -

  • Хуул тогтоомж,дүрэм журам, заавар

Хуудас:  1  ( 9 мэдээ )

Аймгийн засаг даргын тамгын газрын албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм

2015-11-11 12:23:58

дэлгэрэнгүй

Ёс зүйн хороо байгуулах тухай

2015-06-30 10:02:50

дэлгэрэнгүй

ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ

2015-06-30 09:58:17

дэлгэрэнгүй

ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ

2015-06-30 09:35:27

дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ

2015-06-30 09:25:03

дэлгэрэнгүй

ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ

2015-06-30 09:22:59

дэлгэрэнгүй

ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ

2015-06-30 09:18:22

дэлгэрэнгүй

МЕНЕЖЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ

2015-06-30 09:15:26

дэлгэрэнгүй

Хуудас:  1  ( 9 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552668

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар