• Үйл ажиллагаа

  • -

  • Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбар,түүний хэрэгжилт , явцын талаарх мэдээлэл

Хуудас:  1  ( 4 мэдээ )

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ “ШАТАР” ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН

2015-11-19 04:14:55

дэлгэрэнгүй

2015 оны байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хэрэгжилт

2015-07-01 09:18:31

дэлгэрэнгүй

“НОГООН ХӨГЖИЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

2015-07-01 09:15:18

дэлгэрэнгүй

“Ногоон хөгжил” хөтөлбөрийн хүрээнд хийж буй ажил

2015-07-01 09:11:51

дэлгэрэнгүй

Хуудас:  1  ( 4 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552716

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар