• Төсвийн гүйцэтгэл

  • -

  • Хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан

Хуудас:  1  ( 2 мэдээ )

Төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан 2014 он

2015-07-27 12:54:23

дэлгэрэнгүй

Төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан 2013 он

2015-07-27 12:52:56

дэлгэрэнгүй

Хуудас:  1  ( 2 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552302

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар