Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéí ìýäýýòàéëàí èð¿¿ëýõ òóõàé

дэлгэрэнгүй

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГЛАЛЫН БОЛОН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

дэлгэрэнгүй

“ШИНЭ БУЛГАН” ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН ИТХ, ИТХТ-ИЙН ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН НЭГДСЭН ДҮН

дэлгэрэнгүй

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОЛОН АЙМГИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ШИЙДВЭРИЙН 2013 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДҮН

дэлгэрэнгүй

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА, ТҮҮНИЙ ТАМГЫН ГАЗРЫН 2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

дэлгэрэнгүй

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН ГЭРЭЭ ДҮГНЭСЭН ТУХАЙ-2013 ОН

дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

дэлгэрэнгүй

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР , ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН

дэлгэрэнгүй

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ “ШИНЭ БУЛГАН” ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ

дэлгэрэнгүй

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ “ШИНЭ БУЛГАН” ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН "ШИНЭ БУЛГАН" ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЧОО

дэлгэрэнгүй

ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН НЭГДСЭН ДҮН

дэлгэрэнгүй

ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮҮЛЭЛТИЙГ ХАНГАХААР ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙГАА АЖЛЫН ТУХАЙ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

дэлгэрэнгүй

ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ

дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ УЛСЫН МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО

дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2014 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2012-2016 ОНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОВЧОО

дэлгэрэнгүй

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР , ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН

дэлгэрэнгүй

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552137

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар