Хуудас:  1  ( 4 мэдээ )

“Ногоон хөгжил хөтөлбөр”

Дэлхий дээр амьдрал үүссэн гол нөхцөл нь ногоон орчин, ногоон байгальтай холбоотойг дэлхий нийтээрээ хүлээн зөвшөөрч эх дэлхийнхээ байгаль орчин, ой мод, ургамлаа хамгаалах, ногоон орчинг бий болгоход гол анхаарлаа хандуулж байна. Нийгэм, эдийн засгийн өсөлт нь байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж байгаа хэдий ч хүн төрөлхтөн эдийн засгийн өсөлтийг байгаль орчны доройтлыг дагуулах учиртай гэж үзэхээ больсон. Технологийн дэвшлийн түвшин, ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал нь эдийн засгийн өсөлтийг хангахдаа байгальд ээлтэй хариуцлагатай үйл ажиллагаа, дэвшилтэт аргаар нөөцийг ашиглаж хүрээлэн байгаа орчноо хамгаалах замаар ногоон эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэн экологийн тогтвортой, аюулгүй орчинд амьдрах боломжийг бодит зүйл болгож байна.

..дэлгэрэнгүй

Дэлхийн соёлын өвийн шилдэг дээжис, биет бус соёлын өв "Морин хуур" хөгжмийн Булган аймагт хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр /2013-2016/

дэлгэрэнгүй

Төрөөс баримтлах Соёлын бодлого, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль, “Морин хуураа дээдлэн дэлгэрүүлэх тухай“ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2002 оны 17 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2005 оны 43 дугаар тогтоол, Морин хуур, Уртын дуу Үндэсний хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны “ШИНЭ БУЛГАН”  хөтөлбөрийн 52.11 дэх заалтыг  хэрэгжүүлэх нь  аймаг, сумын нутгийн удирдлагын байгууллагуудын эн тэргүүний зорилт болж байна

"Архигүй Булган" хөтөлбөр

дэлгэрэнгүй

Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны “Шинэ Булган” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн эрүү хэв журмын нөхцөл, хүн амын эрүүл мэндийн байдалд үндэслэн боловсруулав.

Булган аймагт 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх "Шатар" хөтөлбөр

дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын биеийн тамир спортын тухай хуулийн 18-р зүйлийн 8, 9, 10 дахь заалтууд, БСШУСайдын 2011 оны 471 тушаал, Булган аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2007 оны 214 тогтоол, Булган аймгийн Засаг даргын 2008 оны 467-р захирамж, шатрын спортыг хөгжүүлэх тухай иргэдийн хүсэлт зэргийг үндэслэл болгон энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулав
.
Хуудас:  1  ( 4 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552427

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар