Танилцуулга

ÌÎÃÎÄ ÑÓÌЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2552566

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар