АЗДТГазар

Танилцуулга

  • .

  • 2017-02-11

  • 6

Эрхэм зорилго

Аймгийн Засаг даргад нийгмийн бодлого зорилтоо хэрэгжүүлэхэд нь өндөр мэргэжлийн цаг үеэ олсон зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг зүүлэх замаар хүний хөгжлийг хангаж, хөгжил дэвшилд хүргэх

Булган 80-н жил