АЗДТГазар

Танилцуулга

  • .

  • 2017-02-11

  • 7

Эрхэм зорилго


Улс болон бүс нутгийн хөгжлийн чиг хандлага, аймгийн эдийн засаг, хүний хөгжлийн чадавхи, байгалийн баялаг, түүхий эдийн нөөцөд тулгуурлан салбарын хөгжлийн үндсэн бодлогыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх замаар аймгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн таатай нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил