АЗДТГазар

Танилцуулга

  • .

  • 9

   

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО


       Аймгийн төсвийн дунд хугацааны төсвийн төсөөлөл болон жилийн төсвийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах, хэлэлцүүлэх, батлуулах, тeрийн сангийн  vйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, аймаг сумын төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, тайлагналтыг зохион байгуулах,  улс, орон нутгийн төсвийн гvйцэтгэлийг цаг  хугацаанд нь тайлагнаж, аж ахуйн нэгж байгууллагын бvртгэл хөтлөлт, тайлан гаргалтыг сайжруулахад  оршино.

 

Булган 80-н жил