АЗДТГазар

Эрхэм зорилго

  • .

  • 2017-02-10

  • 639

Эрхэм зорилго

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД ӨНДӨР МЭРГЭЖЛИЙН, ЦАГ ҮЕЭ ОЛСОН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЗАМААР НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮР ДҮНТЭЙ ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАЖ, МЭРГЭШСЭН ТОГТВОРТОЙ АЛБААР ИРГЭДЭД ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ.дэлгэрэнгүй . .

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил