Худалдан авах үйл ажиллагаа

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 • .

 • 2018-03-29

 • 1

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

1. Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь Ойн нөхөрлөлүүдийн санд ой зохион байгуулалт хийх судалгаа, зураг төсөл боловсруулах зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
2. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:
• Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулна./
• Ойн сангийн бүртгэл тооллого, ой зохион байгуулалтын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх / хуулбарыг нотариатаар батлуулж ирүүлэх /
• Ниймгийн даатгалын тодорхойлолт /шимтгэлийн өргүй, хэдэн даатгуулагчтай эсэх талаар/
• Шүүх эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт
• Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
• Татварын өргүйг нотлох тодорхойлолт
• Харилцагч банкны тодорхойлолт
• Санүүгийн тайлан аудитын дүгнэлтын хамт ирүүлэх /2016-2017 он/
• Ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл /2016-2017 он/
• Голлох инженер техникийн ажилчдын диплом, туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх
• Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
3. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2018 оны 03-р сарын 29-ны өдрөөс 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 10 цаг 30 минутаас өмнө ирүүлнэ.

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1 давхарт 106 тоот өрөө мэргэжилтэн Г.Давааням Утас: 70343259, 96011627

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 • .

 • 2018-03-29

2018 оны 03 сарын 29-ны өдөр

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

         Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө боловсруулан гаргах ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгох зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:

- Борлуулалтын орлого сүүлийн 2 жилийн дундаж 15 саяаас дээш
- Санхүүгийн тайлан сүүлийн 2 жил /2016, 2017 он/ аудит-ын дүгнэлтийн хамт
- Харилцагч банкуудын тодорхойлолт найдваргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
- Шүүхийн тодорхойлолт ирүүлэх
- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
- Инженер техникийн ажилчдын дипломын хуулбар, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар нийгмийн дааталын дэвтэрийн хуулбар нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх
- Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх
- Судалгаа зөвлөх үйлчилгээний чиглэлийн ажлыг өмнө нь гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх /гэрээ, актын хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх /
- Татварын тодорхойлолт ирүүлэх /Татварын өргүй байх/
- Нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.


2. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2018 оны 04 сарын 09-ны өдрийн 11 цаг 00 минутын хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2018 оны 04 сарын 09-ны өдрийн 11 цаг 30 минутын дотор www.tender.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.


Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх
Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 1 давхарт 104 тоот өрөө, мэргэжилтэн Б.Баярцэнгэл
Утас: 70343259, 99349011

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 • .

 • 2018-03-29

2018 оны 03 сарын 28-ны өдөр

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь Нүхэн жорлон хүн амын ундны эх үүсвэрийн худагт нөлөөлж буй эсэх судалгааг хийж, орчны бохирдлыг тодорхойлох ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгох зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.


1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:

- Борлуулалтын орлого сүүлийн 2 жилийн дундаж 10 саяаас дээш
- Санхүүгийн тайлан сүүлийн 2 жил /2016, 2017 он/ аудит-ын дүгнэлтийн хамт
- Харилцагч банкуудын тодорхойлолт найдваргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
- Шүүхийн тодорхойлолт ирүүлэх
- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
- Судалгааны ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, эрдэмтэд судлаачид, инженер техникийн ажилтны зохих бүрэлдэхүүнтэй багийг бүрдүүлсэн байх дипломын хуулбар, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх
- Усны мэргэжлийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөлтэй байх нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх
- Томоохон судалгааны ажил болон орчны бохирдлыг тодорхойлох ажлыг өмнө нь гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх /гэрээ, актын хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх /
- Татварын тодорхойлолт ирүүлэх/Татварын өргүй байх/
- Нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
2. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2018 оны 04 сарын 06-ны өдрийн 10 цаг 30 минутын хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2018 оны 04 сарын 06-ны өдрийн 11 цаг 00 минутын дотор www.tender.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх
Орон нутгийн өмчийн газар

Хаяг: Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 1 давхарт 104 тоот өрөө, мэргэжилтэн Б.Баярцэнгэл
Утас: 70343259, 99349011

 

 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 • .

 • 2018-03-29

2018 оны 03 сарын 28-ны өдөр

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь Баян-Агт сумын Баян, Баяннуур сумын Дал, Булган сумын Ачуут голын эхийг хашиж хамгаалах судалгаа, зураг төсөл боловсруулах ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгох зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:

- Санхүүгийн тайлан сүүлийн 2 жил /2016, 2017 он/ аудит-ын дүгнэлтийн хамт
- Харилцагч банкуудын тодорхойлолт найдваргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
- Шүүхийн тодорхойлолт ирүүлэх
- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
- Инженер техникийн ажилчдын дипломын хуулбар, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар нийгмийн дааталын дэвтэрийн хуулбар нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх
- Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл болон судалгаа явуулах Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх
- Голын эхийг хашиж хамгаалах судалгаа, зураг төсөл боловсруулах ажлыг өмнө нь гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх /гэрээ, актын хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх /
- Татварын тодорхойлолт ирүүлэх/Татварын өргүй байх/
- Нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.


2. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2018 оны 04 сарын 05-ны өдрийн 10 цаг 00 минутын хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2018 оны 04 сарын 05-ны өдрийн 10 цаг 30 минутын дотор www.tender.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

 

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх
Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 1 давхарт 104 тоот өрөө, мэргэжилтэн Б.Баярцэнгэл
Утас: 70343259, 99349011

 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 • .

 • 2018-03-29

 • 2

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

             2018 оны 03 сарын 28-ны өдөр

             Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь Баян-Агт сумын Цэгээн, Хагийн нуур, Баяннуур сумын Баян нуур, Хишиг-Өндөр сумын Хонхор нуур, Могод сумын Загаст нуурыг сэргээх судалгааны ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгох зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:

- Борлуулалтын орлого сүүлийн 2 жилийн дундаж 10 саяаас дээш
- Санхүүгийн тайлан сүүлийн 2 жил /2016, 2017 он/ аудит-ын дүгнэлтийн хамт
- Харилцагч банкуудын тодорхойлолт найдваргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
- Шүүхийн тодорхойлолт ирүүлэх
- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт
- Инженер техникийн ажилчдын дипломын хуулбар, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар нийгмийн дааталын дэвтэрийн хуулбар нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх
- Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл болон судалгаа явуулах Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх
- Нуур сэргээх чиглэлийн судалгааны ажлыг өмнө нь гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх /гэрээ, актын хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлэх /
- Татварын тодорхойлолт ирүүлэх/Татварын өргүй байх/
- Нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт ирүүлэх

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.


2. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2018 оны 04 сарын 05-ны өдрийн 11 цаг 00 минутын хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2018 оны 04 сарын 05-ны өдрийн 11 цаг 30 минутын дотор www.tender.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.


Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх
Орон нутгийн өмчийн газар
Хаяг: Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар, 1 давхарт 104 тоот өрөө, мэргэжилтэн Б.Баярцэнгэл
Утас: 70343259, 99349011

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 • .

 • 2018-03-29

 • 8

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 

Огноо: 2018 оны 03 сарын 22 өдөр
Тендер шалгаруулалтын нэр: Булган аймгийн Дашинчилэн, Могод, Сайхан, Рашаант сумдад Хөв цөөрөм байгуулах ажлыг гүйцэтгүүлэх цахим тендерийн баримт бичиг
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БУАОНӨГ/201812042
Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын Газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Булган аймгийн Дашинчилэн, Могод, Сайхан, Рашаант сумдад Хөв цөөрөм байгуулах ажлыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.


Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн дундаж багц тус бүрийн төсөв өртөгийн 50 хувиас дээш байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Багц тус бүрийн төсөвт өртөгийн 50 хувь байна.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил /2016-2017/
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм Барилга хот байгуулалтын яамны
-2.3.1 Услалтын уст цэг, худаг, услалтын системийн гидротехникийн барилга байгууламжийн ажил
-2.3.2 хөрсний ус доошлуулах, шүүрүүлэх, эргийн бэхэлгээ, далан суваг хоолой болон газар шорооны тусгай ажил
Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамны
-Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт гэсэн тусгай зөвшөөрөлтэй байх Ажил гүйцэтгэж дуусах хүртэл хугацаа нь дуусахгүй байх.

Тендерийн хамт Багц тус бүрийн батлагдсан төсөвт өртгийн 1 хувьтай тэнцэх хэмжээний төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2018 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 10 цаг 30 минут-аас өмнө tender.gov.mn хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 11 цаг 00 минут-т нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Үгүй
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх. Дотоодын давуу эрх тооцно. /ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 10.1.4-т заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд дотоодын давуу эрх тооцно. /Дотоодын давуу эрх тооцуулахыг хүссэн хүсэлт, Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газартай байгуулсан гэрээ , тус газраас ажиллах хүчний судалгаа зэргийг авч ирүүлэх/


Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичгийг www.tender.gov.mn сайтаар орж тендерийн баримт бичигтэй танилцана уу. Тендерт оролцох хураамж 50 000 төгрөг

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 1 давхарт 104 тоот өрөө
Орон нутгийн өмчийн газрын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Баярцэнгэл Утас: 99349011, 70343259

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА /БУЛГАН СУМ/

 • .

 • 2018-03-28

 • 1

Нэг. ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА


[Булган сумын ЗДТГ] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Соёлын төвийн хөгжим, хэрэгсэл]–ыг нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2018 оны 4 дугаар сарын 09-ны өдрийн 15,00 цагаас өмнө Булган сумын Засаг даргын Тамгын газар 210 тоот өрөө, Х.Азжаргал, утас: 99342424, tender.gov.mn хаягаар ирүүлнэ. Тендерийн баримт баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 20000 мянган төгрөгөөр худалдан авч болно. Данс 100041455405

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2018 оны 04 сарын 09-ны өдрийн 15.30 цагт нээнэ.

Монгол Улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Булган аймгийн Булган сумын ЗДТГ
210 тоот өрөө, Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Х.Азжаргал, 99342424

 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА /БУЛГАН СУМ/

 • .

 • 2018-03-28

 • 1

Нэг. ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА


2018-03-28

[Булган сумын Засаг даргын тамгын газар] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [Жаргалантын амны цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил]–ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно. Тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 20000 төгрөгөөр худалдан авна. Данс- 100041455405

Үнийн саналыг [2018-04-10-ны өдрийн 10.00]-аас өмнө [Булган сумны ЗДТГ-ын 210 өрөө, 99342424, Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Х.Азжаргал ] tender.gov.mn хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан [2018-04-10]-ны өдрийн [10.30] -т нээнэ.

Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх.Тооцно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

[Булган сумын Засаг даргын тамгын газар
(210 тоот өрөө Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Х.Азжаргал 99342424, 70342747)]

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 • .

 • 2018-03-28

 • 4

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА


Огноо: 2018 оны 03 сарын 27-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Булган аймгийн Гурванбулаг сумын сургуулийн дотуур байрны их засварын ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

Тендер шалгаруулалтын дугаар: БУАОНӨГ/201812012/

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Булган аймгийн Гурванбулаг сумын сургуулийн дотуур байрны их засварын ажлыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн дундаж 90 сая төгрөг түүнээс дээш
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Санал болгож буй үнийн дүнгийн 70 хувь ба түүнээс дээш
Аудитын дүгнэлтээр баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил / 2016, 2017 /
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм

Тендерийн хамт батлагдсан төсөвт өртгийн 1%-ийн дүнтэй дүйцэхүйц тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр 09 цаг 00 минут–аас өмнө tender.gov.mn хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 04 дугаар сарын 30-ны өдөр 09 цаг 30 минутанд нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Эрхгүй
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх.Тооцно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Тендер хүлээн авах хаяг: tender.gov.mn

Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн
өмчийн газар
Утас:70343259

 

 

 

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА /БУЛГАН СУМ/

 • .

 • 2018-03-28

 • 3

Нэг. ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА


2018-03-28


[Булган сумын ЗДТГ] нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэнд Нийтийн бие засах газар барих ажил]–ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно. Тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 30000 төгрөгөөр худалдан авна. Данс- 100041455405

Үнийн саналыг [2018-04-06, 10.30 минут]-аас өмнө [Булган сумны ЗДТГ-ын 210 өрөө, 99342424, Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Х.Азжаргал )] хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан [2018-04-06]-ны өдрийн [11.00] -т нээнэ.

Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх. Тооцно

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

[Булган сумын Засаг даргын тамгын газар
(210 тоот өрөө Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Х.Азжаргал 99342424, 70342747)]

 

 

Тендерийн урилга /Булган сумын ЗДТГ/

 • .

 • 2018-03-28

 • 3

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2018-03-28
Тендер шалгаруулалтын нэр: Булган сум ТҮА-д өөрөө буулгагч машин нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БУ-БУЛ-ТҮАМ-01/2018


[Булган аймгийн Булган сумын Засаг даргын тамгын газар нь] эрх бүхий тендерт оролцогчдоос [5тн -оос дээш даацтай өөрөө буулгагч менанизмтай машин]–ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь[40000] төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн [45] хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: суулийн 2 жилд 150.0 сая
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: 40.0 сая
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: сүүлийн 2
Сүүлийн хоёр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: 100.0 сая
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Үгүй


Тендерийн хамт [1600000] төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг [2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдрийн 10.30]–аас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг [2018-04-30]-ны өдрийн, [11.00] цагт нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх:Эрхгүй
Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх.Тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Булган аймаг Булган сумын Засаг даргын тамгын газар
2 давхарт 2018 тоот өрөө, Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн Х.Азжаргал
Утас 99342424, 70342747

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА /БУГАТ СУМ/

 • .

 • 2018-03-28

 • 6

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

 


Огноо : 2018 оны 03 сарын 27 өдөр
Тендер шалгаруулалтын нэр: Бугат суманд ажлын хэрэгцээнд автомашин худалдан авах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БУ-БУ2018/01

Булган аймаг Бугат сумын Засаг даргын тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос тус сумын Засаг даргын тамгын газарт автомашин нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа , ажил ,үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулинд нийцүүлэн тендерийн баримт бичигт тодорхойлсон журам болон Харьцуулалтын аргаар гүйцэтгэгчийг сонгоно .
Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдлээр нь 20000 / хорин мянган / төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан авч болно.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй.
Үнийн саналыг 2018 оны 04 сарын 03-ны өдрийн 11 цаг 00 минут-аас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 04 сарын 03-ны өдрийн, 11 цаг 30 минут-д нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй, эрхгүй эсэх: Эрхгүй
Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх. Тооцохгүй
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

Булган аймгийн Бугат сумын ЗДТГ
Үнэлгээний хороо
Утас: 95953411,99097703, 95345208
Email: Lkhagvaa0517@gmail.com
L.jaagii_77@yahoo.com

Дансны дугаар: 100040255405

Хуудас: ....  8   9   10   11   12   13   14   15   16  .... (нийт 240 мэдээ )

Булган 80-н жил