Мэдээ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДАЖ БАЙНА

Булган аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурал болж байна. Энэ удаагийн хурлаар Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын жагсаалт танилцуулах, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн тухай /2021 оны эхний хагас жилийн тайлан, Ногоон хөгжлийн хэтийн зорилтын 2 үе шатны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэж байна. Зөвлөлийн хурлаар орсон зарим асуудлыг 9 сарын 8-ны өдөр хуралдах Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд оруулж хэлэлцүүлнэ.

Булган 80-н жил