Мэдээ

“Шинэ хөгжлийн зам” үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гарааны жилийн босгон дээр агентлаг, хэлтсийн дарга нартай хамтран ажиллах гэрээгээ байгууллаа.

Аймгийн Засаг даргаар томилогдон үүрэгт ажлаа хүлээж аваад таван сарыг ардаа үдлээ. Энэ бол бид юунаас эхлэж байна вэ гэдэг гараагаа тодорхойлох, хамтран ажиллах багаа бүрдүүлэх, өнгөрсөн жилүүдэд юун дээр алдав, юун дээр онов, одоо бидэнд зайлшгүй хийх шаардлагатай зүйл юу байна вэ гэдэгт дүгнэлт хийх хугацаа байлаа.
2020-2024 онд Булган аймгийн эдийн засаг, нийгэм, засаглалын хөгжлийн чиг зүгийг тодорхойлох аймгийн Засаг даргын “Шинэ хөгжлийн зам” үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гарааны жилийн босгон дээр агентлаг, хэлтсийн дарга нартай хамтран ажиллах гэрээгээ байгууллаа.

Булган 80-н жил