Мэдээ

Бид Хүчирхийлэл Харгислалд Дөжрөх Ёсгүй!!!

"Лантуун дохио" ТББ-аас санаачлан орон даяар зохион байгуулж байгаа #ХҮНБАЙ хүчирхийллийн эсрэг аянд Булганчууд нэгдлээ.
Хүн нэг бүр зөв хандлага, зөв үйлийг өдөр тутмын хэвшил болгох нь нэн чухал юм.
Хүчирхийллийг тэвчдэггүй хүн бай!
Хүүхдийг хамгаалдаг хүн бай!
Хүнийг хайрладаг хүн бай!
Нийгэмдээ ээлтэй зөв дууриалалтай хүн бай!
Хүчирхийллийн хажуугаар дуугай өнгөрөх нь өөрөө хүчирхийлэгч гэдгийг ойлгоцгооё!!!

Булган 80-н жил